Ontslag Enkhuizen

Uw werkgever in Enkhuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Enkhuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Enkhuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Enkhuizen. Uw werkgever in Enkhuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Enkhuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Enkhuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Enkhuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Enkhuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Enkhuizen of met bevallingsverlof bent in Enkhuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Enkhuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Enkhuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Enkhuizen
 • Als u in Enkhuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Enkhuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Enkhuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Enkhuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Enkhuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Enkhuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Enkhuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Enkhuizen. Uitzonderingen in Enkhuizen;
 • Als uw werkgever in Enkhuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Enkhuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Enkhuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Enkhuizen niet geschikt voor uw werk in Enkhuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Enkhuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Enkhuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Enkhuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Enkhuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Enkhuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Enkhuizen u eveneens wel ontslaan.