Ontslag Engwierum /ingwierrum

Uw werkgever in Engwierum /ingwierrum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Engwierum /ingwierrum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Engwierum /ingwierrum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Engwierum /ingwierrum. Uw werkgever in Engwierum /ingwierrum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Engwierum /ingwierrum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Engwierum /ingwierrum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Engwierum /ingwierrum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Engwierum /ingwierrum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Engwierum /ingwierrum of met bevallingsverlof bent in Engwierum /ingwierrum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Engwierum /ingwierrum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Engwierum /ingwierrum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Engwierum /ingwierrum
 • Als u in Engwierum /ingwierrum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Engwierum /ingwierrum wilt opnemen;
 • Omdat u in Engwierum /ingwierrum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Engwierum /ingwierrum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Engwierum /ingwierrum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Engwierum /ingwierrum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Engwierum /ingwierrum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Engwierum /ingwierrum. Uitzonderingen in Engwierum /ingwierrum;
 • Als uw werkgever in Engwierum /ingwierrum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Engwierum /ingwierrum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Engwierum /ingwierrum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Engwierum /ingwierrum niet geschikt voor uw werk in Engwierum /ingwierrum of
 • u functioneert niet voldoende in Engwierum /ingwierrum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Engwierum /ingwierrum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Engwierum /ingwierrum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Engwierum /ingwierrum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Engwierum /ingwierrum verblijft, dan mag uw werkgever in Engwierum /ingwierrum u eveneens wel ontslaan.