Ontslag Engwier

Uw werkgever in Engwier mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Engwier zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Engwier

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Engwier. Uw werkgever in Engwier mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Engwier arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Engwier niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Engwier te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Engwier u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Engwier of met bevallingsverlof bent in Engwier.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Engwier kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Engwier die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Engwier
 • Als u in Engwier lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Engwier wilt opnemen;
 • Omdat u in Engwier lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Engwier lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Engwier wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Engwier op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Engwier

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Engwier. Uitzonderingen in Engwier;
 • Als uw werkgever in Engwier bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Engwier aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Engwier gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Engwier niet geschikt voor uw werk in Engwier of
 • u functioneert niet voldoende in Engwier.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Engwier

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Engwier niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Engwier of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Engwier verblijft, dan mag uw werkgever in Engwier u eveneens wel ontslaan.