Ontslag Engwerd /ingwert

Uw werkgever in Engwerd /ingwert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Engwerd /ingwert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Engwerd /ingwert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Engwerd /ingwert. Uw werkgever in Engwerd /ingwert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Engwerd /ingwert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Engwerd /ingwert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Engwerd /ingwert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Engwerd /ingwert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Engwerd /ingwert of met bevallingsverlof bent in Engwerd /ingwert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Engwerd /ingwert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Engwerd /ingwert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Engwerd /ingwert
 • Als u in Engwerd /ingwert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Engwerd /ingwert wilt opnemen;
 • Omdat u in Engwerd /ingwert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Engwerd /ingwert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Engwerd /ingwert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Engwerd /ingwert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Engwerd /ingwert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Engwerd /ingwert. Uitzonderingen in Engwerd /ingwert;
 • Als uw werkgever in Engwerd /ingwert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Engwerd /ingwert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Engwerd /ingwert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Engwerd /ingwert niet geschikt voor uw werk in Engwerd /ingwert of
 • u functioneert niet voldoende in Engwerd /ingwert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Engwerd /ingwert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Engwerd /ingwert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Engwerd /ingwert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Engwerd /ingwert verblijft, dan mag uw werkgever in Engwerd /ingwert u eveneens wel ontslaan.