Ontslag Engwegen

Uw werkgever in Engwegen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Engwegen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Engwegen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Engwegen. Uw werkgever in Engwegen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Engwegen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Engwegen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Engwegen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Engwegen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Engwegen of met bevallingsverlof bent in Engwegen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Engwegen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Engwegen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Engwegen
 • Als u in Engwegen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Engwegen wilt opnemen;
 • Omdat u in Engwegen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Engwegen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Engwegen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Engwegen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Engwegen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Engwegen. Uitzonderingen in Engwegen;
 • Als uw werkgever in Engwegen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Engwegen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Engwegen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Engwegen niet geschikt voor uw werk in Engwegen of
 • u functioneert niet voldoende in Engwegen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Engwegen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Engwegen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Engwegen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Engwegen verblijft, dan mag uw werkgever in Engwegen u eveneens wel ontslaan.