Ontslag Englum

Uw werkgever in Englum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Englum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Englum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Englum. Uw werkgever in Englum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Englum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Englum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Englum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Englum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Englum of met bevallingsverlof bent in Englum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Englum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Englum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Englum
 • Als u in Englum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Englum wilt opnemen;
 • Omdat u in Englum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Englum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Englum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Englum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Englum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Englum. Uitzonderingen in Englum;
 • Als uw werkgever in Englum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Englum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Englum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Englum niet geschikt voor uw werk in Englum of
 • u functioneert niet voldoende in Englum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Englum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Englum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Englum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Englum verblijft, dan mag uw werkgever in Englum u eveneens wel ontslaan.