Ontslag Engelen

Uw werkgever in Engelen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Engelen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Engelen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Engelen. Uw werkgever in Engelen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Engelen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Engelen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Engelen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Engelen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Engelen of met bevallingsverlof bent in Engelen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Engelen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Engelen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Engelen
 • Als u in Engelen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Engelen wilt opnemen;
 • Omdat u in Engelen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Engelen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Engelen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Engelen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Engelen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Engelen. Uitzonderingen in Engelen;
 • Als uw werkgever in Engelen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Engelen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Engelen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Engelen niet geschikt voor uw werk in Engelen of
 • u functioneert niet voldoende in Engelen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Engelen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Engelen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Engelen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Engelen verblijft, dan mag uw werkgever in Engelen u eveneens wel ontslaan.