Ontslag Engelbert

Uw werkgever in Engelbert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Engelbert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Engelbert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Engelbert. Uw werkgever in Engelbert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Engelbert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Engelbert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Engelbert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Engelbert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Engelbert of met bevallingsverlof bent in Engelbert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Engelbert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Engelbert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Engelbert
 • Als u in Engelbert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Engelbert wilt opnemen;
 • Omdat u in Engelbert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Engelbert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Engelbert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Engelbert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Engelbert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Engelbert. Uitzonderingen in Engelbert;
 • Als uw werkgever in Engelbert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Engelbert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Engelbert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Engelbert niet geschikt voor uw werk in Engelbert of
 • u functioneert niet voldoende in Engelbert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Engelbert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Engelbert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Engelbert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Engelbert verblijft, dan mag uw werkgever in Engelbert u eveneens wel ontslaan.