Ontslag Engeland

Uw werkgever in Engeland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Engeland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Engeland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Engeland. Uw werkgever in Engeland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Engeland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Engeland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Engeland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Engeland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Engeland of met bevallingsverlof bent in Engeland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Engeland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Engeland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Engeland
 • Als u in Engeland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Engeland wilt opnemen;
 • Omdat u in Engeland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Engeland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Engeland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Engeland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Engeland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Engeland. Uitzonderingen in Engeland;
 • Als uw werkgever in Engeland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Engeland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Engeland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Engeland niet geschikt voor uw werk in Engeland of
 • u functioneert niet voldoende in Engeland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Engeland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Engeland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Engeland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Engeland verblijft, dan mag uw werkgever in Engeland u eveneens wel ontslaan.