Ontslag Engbergen

Uw werkgever in Engbergen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Engbergen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Engbergen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Engbergen. Uw werkgever in Engbergen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Engbergen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Engbergen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Engbergen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Engbergen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Engbergen of met bevallingsverlof bent in Engbergen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Engbergen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Engbergen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Engbergen
 • Als u in Engbergen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Engbergen wilt opnemen;
 • Omdat u in Engbergen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Engbergen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Engbergen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Engbergen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Engbergen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Engbergen. Uitzonderingen in Engbergen;
 • Als uw werkgever in Engbergen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Engbergen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Engbergen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Engbergen niet geschikt voor uw werk in Engbergen of
 • u functioneert niet voldoende in Engbergen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Engbergen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Engbergen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Engbergen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Engbergen verblijft, dan mag uw werkgever in Engbergen u eveneens wel ontslaan.