Ontslag Abbengawier /abbenwier

Uw werkgever in Abbengawier /abbenwier mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Abbengawier /abbenwier zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Abbengawier /abbenwier

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Abbengawier /abbenwier. Uw werkgever in Abbengawier /abbenwier mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Abbengawier /abbenwier arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Abbengawier /abbenwier niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Abbengawier /abbenwier te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Abbengawier /abbenwier u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Abbengawier /abbenwier of met bevallingsverlof bent in Abbengawier /abbenwier.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Abbengawier /abbenwier kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Abbengawier /abbenwier die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Abbengawier /abbenwier
 • Als u in Abbengawier /abbenwier lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Abbengawier /abbenwier wilt opnemen;
 • Omdat u in Abbengawier /abbenwier lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Abbengawier /abbenwier lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Abbengawier /abbenwier wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Abbengawier /abbenwier op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Abbengawier /abbenwier

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Abbengawier /abbenwier. Uitzonderingen in Abbengawier /abbenwier;
 • Als uw werkgever in Abbengawier /abbenwier bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Abbengawier /abbenwier aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Abbengawier /abbenwier gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Abbengawier /abbenwier niet geschikt voor uw werk in Abbengawier /abbenwier of
 • u functioneert niet voldoende in Abbengawier /abbenwier.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Abbengawier /abbenwier

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Abbengawier /abbenwier niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Abbengawier /abbenwier of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Abbengawier /abbenwier verblijft, dan mag uw werkgever in Abbengawier /abbenwier u eveneens wel ontslaan.