Ontslag Endepoel

Uw werkgever in Endepoel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Endepoel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Endepoel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Endepoel. Uw werkgever in Endepoel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Endepoel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Endepoel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Endepoel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Endepoel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Endepoel of met bevallingsverlof bent in Endepoel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Endepoel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Endepoel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Endepoel
 • Als u in Endepoel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Endepoel wilt opnemen;
 • Omdat u in Endepoel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Endepoel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Endepoel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Endepoel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Endepoel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Endepoel. Uitzonderingen in Endepoel;
 • Als uw werkgever in Endepoel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Endepoel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Endepoel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Endepoel niet geschikt voor uw werk in Endepoel of
 • u functioneert niet voldoende in Endepoel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Endepoel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Endepoel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Endepoel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Endepoel verblijft, dan mag uw werkgever in Endepoel u eveneens wel ontslaan.