Ontslag Empel

Uw werkgever in Empel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Empel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Empel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Empel. Uw werkgever in Empel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Empel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Empel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Empel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Empel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Empel of met bevallingsverlof bent in Empel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Empel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Empel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Empel
 • Als u in Empel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Empel wilt opnemen;
 • Omdat u in Empel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Empel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Empel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Empel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Empel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Empel. Uitzonderingen in Empel;
 • Als uw werkgever in Empel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Empel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Empel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Empel niet geschikt voor uw werk in Empel of
 • u functioneert niet voldoende in Empel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Empel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Empel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Empel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Empel verblijft, dan mag uw werkgever in Empel u eveneens wel ontslaan.