Ontslag Empe

Uw werkgever in Empe mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Empe zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Empe

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Empe. Uw werkgever in Empe mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Empe arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Empe niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Empe te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Empe u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Empe of met bevallingsverlof bent in Empe.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Empe kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Empe die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Empe
 • Als u in Empe lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Empe wilt opnemen;
 • Omdat u in Empe lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Empe lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Empe wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Empe op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Empe

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Empe. Uitzonderingen in Empe;
 • Als uw werkgever in Empe bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Empe aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Empe gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Empe niet geschikt voor uw werk in Empe of
 • u functioneert niet voldoende in Empe.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Empe

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Empe niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Empe of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Empe verblijft, dan mag uw werkgever in Empe u eveneens wel ontslaan.