Ontslag Emminkhuizen

Uw werkgever in Emminkhuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Emminkhuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Emminkhuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Emminkhuizen. Uw werkgever in Emminkhuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Emminkhuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Emminkhuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Emminkhuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Emminkhuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Emminkhuizen of met bevallingsverlof bent in Emminkhuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Emminkhuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Emminkhuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Emminkhuizen
 • Als u in Emminkhuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Emminkhuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Emminkhuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Emminkhuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Emminkhuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Emminkhuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Emminkhuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Emminkhuizen. Uitzonderingen in Emminkhuizen;
 • Als uw werkgever in Emminkhuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Emminkhuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Emminkhuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Emminkhuizen niet geschikt voor uw werk in Emminkhuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Emminkhuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Emminkhuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Emminkhuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Emminkhuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Emminkhuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Emminkhuizen u eveneens wel ontslaan.