Ontslag Emmen

Uw werkgever in Emmen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Emmen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Emmen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Emmen. Uw werkgever in Emmen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Emmen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Emmen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Emmen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Emmen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Emmen of met bevallingsverlof bent in Emmen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Emmen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Emmen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Emmen
 • Als u in Emmen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Emmen wilt opnemen;
 • Omdat u in Emmen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Emmen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Emmen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Emmen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Emmen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Emmen. Uitzonderingen in Emmen;
 • Als uw werkgever in Emmen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Emmen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Emmen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Emmen niet geschikt voor uw werk in Emmen of
 • u functioneert niet voldoende in Emmen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Emmen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Emmen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Emmen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Emmen verblijft, dan mag uw werkgever in Emmen u eveneens wel ontslaan.