Ontslag Emmeloord

Uw werkgever in Emmeloord mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Emmeloord zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Emmeloord

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Emmeloord. Uw werkgever in Emmeloord mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Emmeloord arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Emmeloord niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Emmeloord te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Emmeloord u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Emmeloord of met bevallingsverlof bent in Emmeloord.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Emmeloord kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Emmeloord die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Emmeloord
 • Als u in Emmeloord lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Emmeloord wilt opnemen;
 • Omdat u in Emmeloord lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Emmeloord lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Emmeloord wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Emmeloord op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Emmeloord

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Emmeloord. Uitzonderingen in Emmeloord;
 • Als uw werkgever in Emmeloord bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Emmeloord aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Emmeloord gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Emmeloord niet geschikt voor uw werk in Emmeloord of
 • u functioneert niet voldoende in Emmeloord.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Emmeloord

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Emmeloord niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Emmeloord of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Emmeloord verblijft, dan mag uw werkgever in Emmeloord u eveneens wel ontslaan.