Ontslag Emmadorp

Uw werkgever in Emmadorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Emmadorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Emmadorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Emmadorp. Uw werkgever in Emmadorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Emmadorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Emmadorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Emmadorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Emmadorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Emmadorp of met bevallingsverlof bent in Emmadorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Emmadorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Emmadorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Emmadorp
 • Als u in Emmadorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Emmadorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Emmadorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Emmadorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Emmadorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Emmadorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Emmadorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Emmadorp. Uitzonderingen in Emmadorp;
 • Als uw werkgever in Emmadorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Emmadorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Emmadorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Emmadorp niet geschikt voor uw werk in Emmadorp of
 • u functioneert niet voldoende in Emmadorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Emmadorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Emmadorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Emmadorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Emmadorp verblijft, dan mag uw werkgever in Emmadorp u eveneens wel ontslaan.