Ontslag Emmaberg

Uw werkgever in Emmaberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Emmaberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Emmaberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Emmaberg. Uw werkgever in Emmaberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Emmaberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Emmaberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Emmaberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Emmaberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Emmaberg of met bevallingsverlof bent in Emmaberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Emmaberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Emmaberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Emmaberg
 • Als u in Emmaberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Emmaberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Emmaberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Emmaberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Emmaberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Emmaberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Emmaberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Emmaberg. Uitzonderingen in Emmaberg;
 • Als uw werkgever in Emmaberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Emmaberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Emmaberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Emmaberg niet geschikt voor uw werk in Emmaberg of
 • u functioneert niet voldoende in Emmaberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Emmaberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Emmaberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Emmaberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Emmaberg verblijft, dan mag uw werkgever in Emmaberg u eveneens wel ontslaan.