Ontslag Elzet

Uw werkgever in Elzet mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Elzet zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Elzet

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Elzet. Uw werkgever in Elzet mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Elzet arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Elzet niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Elzet te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Elzet u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Elzet of met bevallingsverlof bent in Elzet.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Elzet kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Elzet die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Elzet
 • Als u in Elzet lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Elzet wilt opnemen;
 • Omdat u in Elzet lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Elzet lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Elzet wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Elzet op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Elzet

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Elzet. Uitzonderingen in Elzet;
 • Als uw werkgever in Elzet bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Elzet aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Elzet gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Elzet niet geschikt voor uw werk in Elzet of
 • u functioneert niet voldoende in Elzet.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Elzet

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Elzet niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Elzet of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Elzet verblijft, dan mag uw werkgever in Elzet u eveneens wel ontslaan.