Ontslag Elsteren

Uw werkgever in Elsteren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Elsteren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Elsteren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Elsteren. Uw werkgever in Elsteren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Elsteren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Elsteren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Elsteren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Elsteren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Elsteren of met bevallingsverlof bent in Elsteren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Elsteren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Elsteren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Elsteren
 • Als u in Elsteren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Elsteren wilt opnemen;
 • Omdat u in Elsteren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Elsteren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Elsteren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Elsteren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Elsteren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Elsteren. Uitzonderingen in Elsteren;
 • Als uw werkgever in Elsteren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Elsteren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Elsteren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Elsteren niet geschikt voor uw werk in Elsteren of
 • u functioneert niet voldoende in Elsteren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Elsteren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Elsteren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Elsteren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Elsteren verblijft, dan mag uw werkgever in Elsteren u eveneens wel ontslaan.