Ontslag “elst ut”

Uw werkgever in “elst ut” mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in “elst ut” zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht “elst ut”

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in “elst ut”. Uw werkgever in “elst ut” mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in “elst ut” arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in “elst ut” niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in “elst ut” te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in “elst ut” u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in “elst ut” of met bevallingsverlof bent in “elst ut”.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in “elst ut” kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in “elst ut” die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in “elst ut”
 • Als u in “elst ut” lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in “elst ut” wilt opnemen;
 • Omdat u in “elst ut” lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in “elst ut” lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in “elst ut” wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in “elst ut” op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag “elst ut”

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in “elst ut”. Uitzonderingen in “elst ut”;
 • Als uw werkgever in “elst ut” bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in “elst ut” aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in “elst ut” gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in “elst ut” niet geschikt voor uw werk in “elst ut” of
 • u functioneert niet voldoende in “elst ut”.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in “elst ut”

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in “elst ut” niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in “elst ut” of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in “elst ut” verblijft, dan mag uw werkgever in “elst ut” u eveneens wel ontslaan.