Ontslag Elspeet

Uw werkgever in Elspeet mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Elspeet zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Elspeet

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Elspeet. Uw werkgever in Elspeet mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Elspeet arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Elspeet niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Elspeet te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Elspeet u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Elspeet of met bevallingsverlof bent in Elspeet.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Elspeet kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Elspeet die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Elspeet
 • Als u in Elspeet lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Elspeet wilt opnemen;
 • Omdat u in Elspeet lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Elspeet lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Elspeet wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Elspeet op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Elspeet

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Elspeet. Uitzonderingen in Elspeet;
 • Als uw werkgever in Elspeet bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Elspeet aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Elspeet gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Elspeet niet geschikt voor uw werk in Elspeet of
 • u functioneert niet voldoende in Elspeet.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Elspeet

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Elspeet niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Elspeet of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Elspeet verblijft, dan mag uw werkgever in Elspeet u eveneens wel ontslaan.