Ontslag Elsloo /elslo

Uw werkgever in Elsloo /elslo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Elsloo /elslo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Elsloo /elslo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Elsloo /elslo. Uw werkgever in Elsloo /elslo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Elsloo /elslo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Elsloo /elslo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Elsloo /elslo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Elsloo /elslo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Elsloo /elslo of met bevallingsverlof bent in Elsloo /elslo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Elsloo /elslo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Elsloo /elslo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Elsloo /elslo
 • Als u in Elsloo /elslo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Elsloo /elslo wilt opnemen;
 • Omdat u in Elsloo /elslo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Elsloo /elslo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Elsloo /elslo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Elsloo /elslo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Elsloo /elslo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Elsloo /elslo. Uitzonderingen in Elsloo /elslo;
 • Als uw werkgever in Elsloo /elslo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Elsloo /elslo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Elsloo /elslo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Elsloo /elslo niet geschikt voor uw werk in Elsloo /elslo of
 • u functioneert niet voldoende in Elsloo /elslo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Elsloo /elslo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Elsloo /elslo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Elsloo /elslo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Elsloo /elslo verblijft, dan mag uw werkgever in Elsloo /elslo u eveneens wel ontslaan.