Ontslag Elsloo

Uw werkgever in Elsloo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Elsloo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Elsloo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Elsloo. Uw werkgever in Elsloo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Elsloo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Elsloo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Elsloo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Elsloo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Elsloo of met bevallingsverlof bent in Elsloo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Elsloo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Elsloo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Elsloo
 • Als u in Elsloo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Elsloo wilt opnemen;
 • Omdat u in Elsloo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Elsloo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Elsloo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Elsloo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Elsloo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Elsloo. Uitzonderingen in Elsloo;
 • Als uw werkgever in Elsloo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Elsloo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Elsloo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Elsloo niet geschikt voor uw werk in Elsloo of
 • u functioneert niet voldoende in Elsloo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Elsloo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Elsloo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Elsloo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Elsloo verblijft, dan mag uw werkgever in Elsloo u eveneens wel ontslaan.