Ontslag Elshout

Uw werkgever in Elshout mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Elshout zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Elshout

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Elshout. Uw werkgever in Elshout mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Elshout arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Elshout niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Elshout te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Elshout u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Elshout of met bevallingsverlof bent in Elshout.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Elshout kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Elshout die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Elshout
 • Als u in Elshout lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Elshout wilt opnemen;
 • Omdat u in Elshout lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Elshout lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Elshout wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Elshout op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Elshout

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Elshout. Uitzonderingen in Elshout;
 • Als uw werkgever in Elshout bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Elshout aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Elshout gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Elshout niet geschikt voor uw werk in Elshout of
 • u functioneert niet voldoende in Elshout.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Elshout

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Elshout niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Elshout of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Elshout verblijft, dan mag uw werkgever in Elshout u eveneens wel ontslaan.