Ontslag Elshof

Uw werkgever in Elshof mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Elshof zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Elshof

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Elshof. Uw werkgever in Elshof mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Elshof arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Elshof niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Elshof te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Elshof u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Elshof of met bevallingsverlof bent in Elshof.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Elshof kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Elshof die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Elshof
 • Als u in Elshof lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Elshof wilt opnemen;
 • Omdat u in Elshof lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Elshof lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Elshof wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Elshof op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Elshof

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Elshof. Uitzonderingen in Elshof;
 • Als uw werkgever in Elshof bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Elshof aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Elshof gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Elshof niet geschikt voor uw werk in Elshof of
 • u functioneert niet voldoende in Elshof.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Elshof

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Elshof niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Elshof of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Elshof verblijft, dan mag uw werkgever in Elshof u eveneens wel ontslaan.