Ontslag Elsenerbroek

Uw werkgever in Elsenerbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Elsenerbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Elsenerbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Elsenerbroek. Uw werkgever in Elsenerbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Elsenerbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Elsenerbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Elsenerbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Elsenerbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Elsenerbroek of met bevallingsverlof bent in Elsenerbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Elsenerbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Elsenerbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Elsenerbroek
 • Als u in Elsenerbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Elsenerbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Elsenerbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Elsenerbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Elsenerbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Elsenerbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Elsenerbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Elsenerbroek. Uitzonderingen in Elsenerbroek;
 • Als uw werkgever in Elsenerbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Elsenerbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Elsenerbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Elsenerbroek niet geschikt voor uw werk in Elsenerbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Elsenerbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Elsenerbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Elsenerbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Elsenerbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Elsenerbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Elsenerbroek u eveneens wel ontslaan.