Ontslag Elsendorp

Uw werkgever in Elsendorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Elsendorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Elsendorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Elsendorp. Uw werkgever in Elsendorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Elsendorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Elsendorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Elsendorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Elsendorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Elsendorp of met bevallingsverlof bent in Elsendorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Elsendorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Elsendorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Elsendorp
 • Als u in Elsendorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Elsendorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Elsendorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Elsendorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Elsendorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Elsendorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Elsendorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Elsendorp. Uitzonderingen in Elsendorp;
 • Als uw werkgever in Elsendorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Elsendorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Elsendorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Elsendorp niet geschikt voor uw werk in Elsendorp of
 • u functioneert niet voldoende in Elsendorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Elsendorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Elsendorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Elsendorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Elsendorp verblijft, dan mag uw werkgever in Elsendorp u eveneens wel ontslaan.