Ontslag Elsen

Uw werkgever in Elsen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Elsen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Elsen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Elsen. Uw werkgever in Elsen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Elsen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Elsen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Elsen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Elsen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Elsen of met bevallingsverlof bent in Elsen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Elsen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Elsen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Elsen
 • Als u in Elsen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Elsen wilt opnemen;
 • Omdat u in Elsen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Elsen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Elsen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Elsen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Elsen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Elsen. Uitzonderingen in Elsen;
 • Als uw werkgever in Elsen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Elsen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Elsen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Elsen niet geschikt voor uw werk in Elsen of
 • u functioneert niet voldoende in Elsen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Elsen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Elsen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Elsen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Elsen verblijft, dan mag uw werkgever in Elsen u eveneens wel ontslaan.