Ontslag Ellewoutsdijk

Uw werkgever in Ellewoutsdijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ellewoutsdijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ellewoutsdijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ellewoutsdijk. Uw werkgever in Ellewoutsdijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ellewoutsdijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ellewoutsdijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ellewoutsdijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ellewoutsdijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ellewoutsdijk of met bevallingsverlof bent in Ellewoutsdijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ellewoutsdijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ellewoutsdijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ellewoutsdijk
 • Als u in Ellewoutsdijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ellewoutsdijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Ellewoutsdijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ellewoutsdijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ellewoutsdijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ellewoutsdijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ellewoutsdijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ellewoutsdijk. Uitzonderingen in Ellewoutsdijk;
 • Als uw werkgever in Ellewoutsdijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ellewoutsdijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ellewoutsdijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ellewoutsdijk niet geschikt voor uw werk in Ellewoutsdijk of
 • u functioneert niet voldoende in Ellewoutsdijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ellewoutsdijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ellewoutsdijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ellewoutsdijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ellewoutsdijk verblijft, dan mag uw werkgever in Ellewoutsdijk u eveneens wel ontslaan.