Ontslag Ellertshaar

Uw werkgever in Ellertshaar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ellertshaar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ellertshaar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ellertshaar. Uw werkgever in Ellertshaar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ellertshaar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ellertshaar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ellertshaar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ellertshaar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ellertshaar of met bevallingsverlof bent in Ellertshaar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ellertshaar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ellertshaar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ellertshaar
 • Als u in Ellertshaar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ellertshaar wilt opnemen;
 • Omdat u in Ellertshaar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ellertshaar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ellertshaar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ellertshaar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ellertshaar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ellertshaar. Uitzonderingen in Ellertshaar;
 • Als uw werkgever in Ellertshaar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ellertshaar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ellertshaar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ellertshaar niet geschikt voor uw werk in Ellertshaar of
 • u functioneert niet voldoende in Ellertshaar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ellertshaar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ellertshaar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ellertshaar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ellertshaar verblijft, dan mag uw werkgever in Ellertshaar u eveneens wel ontslaan.