Ontslag Ellersinghuizen

Uw werkgever in Ellersinghuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ellersinghuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ellersinghuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ellersinghuizen. Uw werkgever in Ellersinghuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ellersinghuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ellersinghuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ellersinghuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ellersinghuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ellersinghuizen of met bevallingsverlof bent in Ellersinghuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ellersinghuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ellersinghuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ellersinghuizen
 • Als u in Ellersinghuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ellersinghuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Ellersinghuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ellersinghuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ellersinghuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ellersinghuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ellersinghuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ellersinghuizen. Uitzonderingen in Ellersinghuizen;
 • Als uw werkgever in Ellersinghuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ellersinghuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ellersinghuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ellersinghuizen niet geschikt voor uw werk in Ellersinghuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Ellersinghuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ellersinghuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ellersinghuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ellersinghuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ellersinghuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Ellersinghuizen u eveneens wel ontslaan.