Ontslag Ellerhuizen

Uw werkgever in Ellerhuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ellerhuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ellerhuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ellerhuizen. Uw werkgever in Ellerhuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ellerhuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ellerhuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ellerhuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ellerhuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ellerhuizen of met bevallingsverlof bent in Ellerhuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ellerhuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ellerhuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ellerhuizen
 • Als u in Ellerhuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ellerhuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Ellerhuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ellerhuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ellerhuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ellerhuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ellerhuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ellerhuizen. Uitzonderingen in Ellerhuizen;
 • Als uw werkgever in Ellerhuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ellerhuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ellerhuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ellerhuizen niet geschikt voor uw werk in Ellerhuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Ellerhuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ellerhuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ellerhuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ellerhuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ellerhuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Ellerhuizen u eveneens wel ontslaan.