Ontslag Ellerhei

Uw werkgever in Ellerhei mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ellerhei zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ellerhei

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ellerhei. Uw werkgever in Ellerhei mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ellerhei arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ellerhei niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ellerhei te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ellerhei u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ellerhei of met bevallingsverlof bent in Ellerhei.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ellerhei kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ellerhei die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ellerhei
 • Als u in Ellerhei lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ellerhei wilt opnemen;
 • Omdat u in Ellerhei lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ellerhei lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ellerhei wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ellerhei op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ellerhei

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ellerhei. Uitzonderingen in Ellerhei;
 • Als uw werkgever in Ellerhei bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ellerhei aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ellerhei gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ellerhei niet geschikt voor uw werk in Ellerhei of
 • u functioneert niet voldoende in Ellerhei.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ellerhei

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ellerhei niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ellerhei of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ellerhei verblijft, dan mag uw werkgever in Ellerhei u eveneens wel ontslaan.