Ontslag Ellemeet

Uw werkgever in Ellemeet mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ellemeet zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ellemeet

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ellemeet. Uw werkgever in Ellemeet mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ellemeet arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ellemeet niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ellemeet te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ellemeet u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ellemeet of met bevallingsverlof bent in Ellemeet.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ellemeet kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ellemeet die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ellemeet
 • Als u in Ellemeet lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ellemeet wilt opnemen;
 • Omdat u in Ellemeet lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ellemeet lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ellemeet wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ellemeet op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ellemeet

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ellemeet. Uitzonderingen in Ellemeet;
 • Als uw werkgever in Ellemeet bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ellemeet aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ellemeet gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ellemeet niet geschikt voor uw werk in Ellemeet of
 • u functioneert niet voldoende in Ellemeet.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ellemeet

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ellemeet niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ellemeet of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ellemeet verblijft, dan mag uw werkgever in Ellemeet u eveneens wel ontslaan.