Ontslag Ellecom

Uw werkgever in Ellecom mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ellecom zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ellecom

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ellecom. Uw werkgever in Ellecom mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ellecom arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ellecom niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ellecom te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ellecom u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ellecom of met bevallingsverlof bent in Ellecom.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ellecom kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ellecom die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ellecom
 • Als u in Ellecom lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ellecom wilt opnemen;
 • Omdat u in Ellecom lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ellecom lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ellecom wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ellecom op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ellecom

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ellecom. Uitzonderingen in Ellecom;
 • Als uw werkgever in Ellecom bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ellecom aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ellecom gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ellecom niet geschikt voor uw werk in Ellecom of
 • u functioneert niet voldoende in Ellecom.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ellecom

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ellecom niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ellecom of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ellecom verblijft, dan mag uw werkgever in Ellecom u eveneens wel ontslaan.