Ontslag Bellingwolde

Uw werkgever in Bellingwolde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bellingwolde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bellingwolde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bellingwolde. Uw werkgever in Bellingwolde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bellingwolde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bellingwolde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bellingwolde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bellingwolde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bellingwolde of met bevallingsverlof bent in Bellingwolde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bellingwolde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bellingwolde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bellingwolde
 • Als u in Bellingwolde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bellingwolde wilt opnemen;
 • Omdat u in Bellingwolde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bellingwolde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bellingwolde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bellingwolde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bellingwolde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bellingwolde. Uitzonderingen in Bellingwolde;
 • Als uw werkgever in Bellingwolde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bellingwolde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bellingwolde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bellingwolde niet geschikt voor uw werk in Bellingwolde of
 • u functioneert niet voldoende in Bellingwolde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bellingwolde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bellingwolde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bellingwolde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bellingwolde verblijft, dan mag uw werkgever in Bellingwolde u eveneens wel ontslaan.