Ontslag Elkerzee

Uw werkgever in Elkerzee mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Elkerzee zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Elkerzee

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Elkerzee. Uw werkgever in Elkerzee mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Elkerzee arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Elkerzee niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Elkerzee te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Elkerzee u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Elkerzee of met bevallingsverlof bent in Elkerzee.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Elkerzee kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Elkerzee die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Elkerzee
 • Als u in Elkerzee lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Elkerzee wilt opnemen;
 • Omdat u in Elkerzee lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Elkerzee lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Elkerzee wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Elkerzee op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Elkerzee

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Elkerzee. Uitzonderingen in Elkerzee;
 • Als uw werkgever in Elkerzee bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Elkerzee aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Elkerzee gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Elkerzee niet geschikt voor uw werk in Elkerzee of
 • u functioneert niet voldoende in Elkerzee.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Elkerzee

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Elkerzee niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Elkerzee of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Elkerzee verblijft, dan mag uw werkgever in Elkerzee u eveneens wel ontslaan.