Ontslag Elkenrade

Uw werkgever in Elkenrade mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Elkenrade zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Elkenrade

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Elkenrade. Uw werkgever in Elkenrade mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Elkenrade arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Elkenrade niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Elkenrade te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Elkenrade u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Elkenrade of met bevallingsverlof bent in Elkenrade.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Elkenrade kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Elkenrade die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Elkenrade
 • Als u in Elkenrade lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Elkenrade wilt opnemen;
 • Omdat u in Elkenrade lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Elkenrade lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Elkenrade wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Elkenrade op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Elkenrade

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Elkenrade. Uitzonderingen in Elkenrade;
 • Als uw werkgever in Elkenrade bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Elkenrade aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Elkenrade gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Elkenrade niet geschikt voor uw werk in Elkenrade of
 • u functioneert niet voldoende in Elkenrade.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Elkenrade

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Elkenrade niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Elkenrade of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Elkenrade verblijft, dan mag uw werkgever in Elkenrade u eveneens wel ontslaan.