Ontslag Elim

Uw werkgever in Elim mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Elim zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Elim

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Elim. Uw werkgever in Elim mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Elim arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Elim niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Elim te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Elim u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Elim of met bevallingsverlof bent in Elim.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Elim kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Elim die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Elim
 • Als u in Elim lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Elim wilt opnemen;
 • Omdat u in Elim lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Elim lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Elim wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Elim op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Elim

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Elim. Uitzonderingen in Elim;
 • Als uw werkgever in Elim bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Elim aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Elim gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Elim niet geschikt voor uw werk in Elim of
 • u functioneert niet voldoende in Elim.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Elim

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Elim niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Elim of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Elim verblijft, dan mag uw werkgever in Elim u eveneens wel ontslaan.