Ontslag Eleveld

Uw werkgever in Eleveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eleveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eleveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eleveld. Uw werkgever in Eleveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eleveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eleveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eleveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eleveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eleveld of met bevallingsverlof bent in Eleveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eleveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eleveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eleveld
 • Als u in Eleveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eleveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Eleveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eleveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eleveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eleveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eleveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eleveld. Uitzonderingen in Eleveld;
 • Als uw werkgever in Eleveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eleveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eleveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eleveld niet geschikt voor uw werk in Eleveld of
 • u functioneert niet voldoende in Eleveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eleveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eleveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eleveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eleveld verblijft, dan mag uw werkgever in Eleveld u eveneens wel ontslaan.