Ontslag Eldrik

Uw werkgever in Eldrik mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eldrik zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eldrik

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eldrik. Uw werkgever in Eldrik mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eldrik arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eldrik niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eldrik te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eldrik u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eldrik of met bevallingsverlof bent in Eldrik.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eldrik kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eldrik die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eldrik
 • Als u in Eldrik lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eldrik wilt opnemen;
 • Omdat u in Eldrik lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eldrik lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eldrik wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eldrik op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eldrik

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eldrik. Uitzonderingen in Eldrik;
 • Als uw werkgever in Eldrik bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eldrik aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eldrik gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eldrik niet geschikt voor uw werk in Eldrik of
 • u functioneert niet voldoende in Eldrik.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eldrik

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eldrik niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eldrik of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eldrik verblijft, dan mag uw werkgever in Eldrik u eveneens wel ontslaan.