Ontslag Eldik

Uw werkgever in Eldik mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eldik zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eldik

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eldik. Uw werkgever in Eldik mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eldik arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eldik niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eldik te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eldik u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eldik of met bevallingsverlof bent in Eldik.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eldik kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eldik die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eldik
 • Als u in Eldik lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eldik wilt opnemen;
 • Omdat u in Eldik lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eldik lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eldik wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eldik op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eldik

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eldik. Uitzonderingen in Eldik;
 • Als uw werkgever in Eldik bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eldik aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eldik gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eldik niet geschikt voor uw werk in Eldik of
 • u functioneert niet voldoende in Eldik.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eldik

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eldik niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eldik of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eldik verblijft, dan mag uw werkgever in Eldik u eveneens wel ontslaan.