Ontslag Eldersloo

Uw werkgever in Eldersloo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eldersloo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eldersloo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eldersloo. Uw werkgever in Eldersloo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eldersloo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eldersloo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eldersloo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eldersloo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eldersloo of met bevallingsverlof bent in Eldersloo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eldersloo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eldersloo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eldersloo
 • Als u in Eldersloo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eldersloo wilt opnemen;
 • Omdat u in Eldersloo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eldersloo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eldersloo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eldersloo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eldersloo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eldersloo. Uitzonderingen in Eldersloo;
 • Als uw werkgever in Eldersloo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eldersloo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eldersloo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eldersloo niet geschikt voor uw werk in Eldersloo of
 • u functioneert niet voldoende in Eldersloo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eldersloo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eldersloo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eldersloo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eldersloo verblijft, dan mag uw werkgever in Eldersloo u eveneens wel ontslaan.