Ontslag Elburg

Uw werkgever in Elburg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Elburg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Elburg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Elburg. Uw werkgever in Elburg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Elburg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Elburg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Elburg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Elburg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Elburg of met bevallingsverlof bent in Elburg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Elburg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Elburg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Elburg
 • Als u in Elburg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Elburg wilt opnemen;
 • Omdat u in Elburg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Elburg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Elburg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Elburg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Elburg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Elburg. Uitzonderingen in Elburg;
 • Als uw werkgever in Elburg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Elburg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Elburg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Elburg niet geschikt voor uw werk in Elburg of
 • u functioneert niet voldoende in Elburg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Elburg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Elburg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Elburg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Elburg verblijft, dan mag uw werkgever in Elburg u eveneens wel ontslaan.