Ontslag Elahuizen /ealahúzen

Uw werkgever in Elahuizen /ealahúzen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Elahuizen /ealahúzen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Elahuizen /ealahúzen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Elahuizen /ealahúzen. Uw werkgever in Elahuizen /ealahúzen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Elahuizen /ealahúzen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Elahuizen /ealahúzen niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Elahuizen /ealahúzen te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Elahuizen /ealahúzen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Elahuizen /ealahúzen of met bevallingsverlof bent in Elahuizen /ealahúzen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Elahuizen /ealahúzen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Elahuizen /ealahúzen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Elahuizen /ealahúzen
 • Als u in Elahuizen /ealahúzen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Elahuizen /ealahúzen wilt opnemen;
 • Omdat u in Elahuizen /ealahúzen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Elahuizen /ealahúzen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Elahuizen /ealahúzen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Elahuizen /ealahúzen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Elahuizen /ealahúzen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Elahuizen /ealahúzen. Uitzonderingen in Elahuizen /ealahúzen;
 • Als uw werkgever in Elahuizen /ealahúzen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Elahuizen /ealahúzen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Elahuizen /ealahúzen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Elahuizen /ealahúzen niet geschikt voor uw werk in Elahuizen /ealahúzen of
 • u functioneert niet voldoende in Elahuizen /ealahúzen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Elahuizen /ealahúzen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Elahuizen /ealahúzen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Elahuizen /ealahúzen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Elahuizen /ealahúzen verblijft, dan mag uw werkgever in Elahuizen /ealahúzen u eveneens wel ontslaan.