Ontslag Ekehaar

Uw werkgever in Ekehaar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ekehaar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ekehaar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ekehaar. Uw werkgever in Ekehaar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ekehaar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ekehaar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ekehaar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ekehaar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ekehaar of met bevallingsverlof bent in Ekehaar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ekehaar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ekehaar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ekehaar
 • Als u in Ekehaar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ekehaar wilt opnemen;
 • Omdat u in Ekehaar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ekehaar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ekehaar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ekehaar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ekehaar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ekehaar. Uitzonderingen in Ekehaar;
 • Als uw werkgever in Ekehaar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ekehaar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ekehaar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ekehaar niet geschikt voor uw werk in Ekehaar of
 • u functioneert niet voldoende in Ekehaar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ekehaar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ekehaar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ekehaar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ekehaar verblijft, dan mag uw werkgever in Ekehaar u eveneens wel ontslaan.