Ontslag Einighausen

Uw werkgever in Einighausen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Einighausen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Einighausen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Einighausen. Uw werkgever in Einighausen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Einighausen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Einighausen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Einighausen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Einighausen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Einighausen of met bevallingsverlof bent in Einighausen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Einighausen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Einighausen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Einighausen
 • Als u in Einighausen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Einighausen wilt opnemen;
 • Omdat u in Einighausen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Einighausen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Einighausen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Einighausen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Einighausen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Einighausen. Uitzonderingen in Einighausen;
 • Als uw werkgever in Einighausen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Einighausen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Einighausen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Einighausen niet geschikt voor uw werk in Einighausen of
 • u functioneert niet voldoende in Einighausen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Einighausen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Einighausen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Einighausen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Einighausen verblijft, dan mag uw werkgever in Einighausen u eveneens wel ontslaan.