Ontslag Berkeindje

Uw werkgever in Berkeindje mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Berkeindje zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Berkeindje

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Berkeindje. Uw werkgever in Berkeindje mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Berkeindje arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Berkeindje niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Berkeindje te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Berkeindje u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Berkeindje of met bevallingsverlof bent in Berkeindje.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Berkeindje kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Berkeindje die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Berkeindje
 • Als u in Berkeindje lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Berkeindje wilt opnemen;
 • Omdat u in Berkeindje lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Berkeindje lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Berkeindje wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Berkeindje op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Berkeindje

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Berkeindje. Uitzonderingen in Berkeindje;
 • Als uw werkgever in Berkeindje bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Berkeindje aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Berkeindje gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Berkeindje niet geschikt voor uw werk in Berkeindje of
 • u functioneert niet voldoende in Berkeindje.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Berkeindje

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Berkeindje niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Berkeindje of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Berkeindje verblijft, dan mag uw werkgever in Berkeindje u eveneens wel ontslaan.